O nas (8)
Julu Lulu

O NAS (36)
Gorąco witamy wszystkie Maluszki. Serdecznie zapraszamy do kontaktu Rodziców, którzy pragną, aby rozwój ich Dzieci przebiegał harmonijnie i w bezpiecznych warunkach. Otulimy czułością, wsparciem i bliskością. (4)

383A0036

Czym się kierujemy

Tworzymy wyjątkowe miejsce na mapie Grodziska Mazowieckiego i okolic. Nasze miejsce powstało z potrzeby serc. Kierując się intuicją i ogromną chęcią tworzenia nowej jakości edukacji oraz bliskościowego podejścia do wychowania Małego Człowieka, stworzyłyśmy wizję ,,Julu Lulu”. Temu miejscu bliskie są hasła, takie jak:

 • Otulenie

 • Wsparcie

 • Relacje

 • Towarzyszenie

 • Bliskość

 • Zrozumienie

 • Akceptacja uczuć

 • Podążanie za potrzebami

 • Porozumienie

 • Łagodność

 • Czułość

 • Szacunek

383A8823

Nasze hasła

W tym miejscu:

 • Tworzymy relacje,

 • Akceptujemy emocje,

 • Jesteśmy otwarci na siebie nawzajem,

 • Szanujemy opinie innych,

 • Jesteśmy uważni na potrzeby drugiego człowieka,

 • Błędy traktujemy jako okazję do uczenia się,

 • Słuchamy z uważnością,

 • Pielęgnujemy wdzięczność,

 • Nie stosujemy nagród i kar,

 • Otulamy wsparciem i bezpieczeństwem.

383A8485

Bliskościowe podejście

Kierujemy się blikościowym podejściem, opartym na szacunku i akceptacji wyborów i emocji Dziecka. Jednocześnie naszym narzędziem do pracy z grupą jest Pozytywna Dyscyplina opiera się na komunikacji stanowczej i uprzejmej, zakłada słuchanie drugiego Człowieka i uważność na jego potrzeby. Bliskie jest nam dostrzeganie i uwzględnianie potrzeb, z których wynika wiele trudnych zachowań u Dzieci. Mając świadomość niezaspokojonych dziecięcych potrzeb oraz wiedzę dotyczącą prawidłowości rozwojowych dzieci od 0-3 lat, jesteśmy w stanie w pełni towarzyszyć Małym Ludziom w zrównoważonym rozwoju.

383A8371

Metody pracy

W naszym miejscu dbamy o różnorodność form pracy z Dziećmi. W ich doborze istotę odgrywa dla nas umiejscowienie Dziecka na pierwszym miejscu. Ważne jest dla nas, aby metody pracy, jakie wybieramy, były zgodne z prawidłowościami rozwojowymi Małych Ludzi. Istotna jest dla nas swoboda wyrażania uczuć, odbioru otoczenia i dziecięcej inwencji.

Czerpiemy z:

 • Pedagogiki Montessori,

 • Pedagogiki Reggio Emilia,

 • Teorii muzyki E.E. Gordona,

 • Aktywnego słuchania muzyki wg. Batii Strauss,

 • Polisensorycznych metod oddziaływania na Dziecko,

 • Swobodnego wyrażania inwencji artystycznej.

Cenimy sobie kontakt z naturą. Dlatego też dużo czasu spędzamy na naszym placu zabaw. Do twórczych działań wykorzystujemy naturalne materiały takie jak: karton, patyki, materiały, włóczki, kamyki, szyszki, czy masy plastyczne DIY.

383A8534

Współpraca z Rodzicami

Ogromną istotę stanowi dla nas współpraca z Rodzicami. To oni są dla Dzieci pierwszymi nauczycielami. Dzieci uczą się poprzez modelowanie. Obserwując swoich Rodziców mają szansę czerpać od nich to, co najlepsze. Współpraca z Rodzicami oraz spójna wizja wychowania jest więc kluczem do wspierania harmonijnego rozwoju Dziecka.

Planujemy spotykać się z Rodzicami podczas indywidualnych rozmów, na które każdy rodzic będzie mogł się umówić dwa razy w roku. W razie potrzeby będziemy prowadzić także rozmowy indywidualne poza wyznaczonymi terminami.

Bieżące informacje będziemy zamieszczać na platformie LIVEKID.

383A8675

Kim jesteśmy

"Julu Lulu" to miejsce przyjazne Dzieciom i nie tylko. Jesteśmy bliskościowym żłobkiem. Zdajemy sobie sprawę jak bardzo kluczowe dla rozwoju każdego Dziecka są pierwsze trzy lata jego życia. Dlatego u nas chcemy otoczyć Dzieci poczuciem bezpieczeństwa, które jest niezbędne do nauki i poznawania otaczającej rzeczywistości. Chcemy zaopiekować potrzeby Małych Ludzi. Dbamy o ich rozwój emocjonalny, fizyczny i poznawczy.

Ponieważ zależy nam na wspieraniu każdego, kto tego wsparcia potrzebuje, tworzymy także niezwykłą przestrzeń - Przystań "Otulamy Czułością". Jest to działalność szkoleniowa, warsztatowa, wspierająca Rodziców, Rodziny, Pary, Nauczycieli i każdego, kto czuje, że potrzebuje oparcia. Chcemy otaczać podporą Rodziców i Opiekunów, gdyż mamy świadomość, tego, że nie rodzimy się Rodzicami, a stajemy się nimi w procesie. Pragniemy, aby ta droga była jak najbardziej świadoma.

383A8304